oferta

Formy pracy:
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia par i małżeństw
- psychoterapia rodzinna
- poradnictwo psychologiczne
- konsultacje
- zajęcia psychoedukacyjne

Posiadam doświadczenie w poszukiwaniu rozwiązań w następujących obszarach:
- radzenie sobie ze stresem i napięciem
- konstruktywne wyrażanie własnych emocji
- poprawa komunikacji z innymi ludźmi
- poprawa relacji w rodzinie
- trudności z wychowywaniem dzieci
- problemy w związkach partnerskich, np.: zdrada, rozwód, separacja
- pomoc w poprawie funkcjonowania społecznego i rodzinnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak: schizofrenia, depresja, lęk napadowy
- pomoc w sytuacji kryzysu osobistego
- depresja
- problemy egzystencjalne w związku z chorobą nowotworową
- żal po stracie osoby bliskiej
- zaburzenia odżywiania
- uzależnienia
- przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie
- problemy alkoholowe w rodzinie

Jeśli borykasz się z innymi problemami i wahasz się czy skorzystać z wizyty
- zadzwoń i zapytaj (kontakt).

Zapraszam na pierwszą sesję, dzięki której poznasz Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniu.
Następnie Ty zdecydujesz, czy będziesz kontynuował spotkania.
Do zobaczenia...

Cena godzinnej sesji terapeutycznej: 100 zł.
mgr Katarzyna Sikora - psycholog, psychoterapeuta