o mnie

Jestem psychologiem, specjalistą psychologii klinicznej (neuropsychologii) oraz certyfikowanym psychoterapeutą. Pracuję głównie w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) oraz European Brief Therapy Association (EBTA - Europejskie Towarzystwo Terapii Krótkoterminowej).
Dyplom z psychologii uzyskałam w 2005 r. Już w czasie studiów szkoliłam się w zakresie pracy terapeutycznej w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz ukończyłam Studium Socjoterapii prowadzone przez Pracownię Alternatywnego Wychowania. Kolejne szkolenie to Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Posiadam kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień.
Praktykę zawodową zdobyłam w czasie staży: w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, oddział "S",  placówkach prowadzonych przez Pracownię Alternatywnego Wychowania (przedszkole i świetlica socjoterapeutyczne oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii) oraz
w Ośrodku Terapii Rodzin w Łodzi.
Przez blisko 9 lat pracowałam na Oddziale Terapii Uzależnień WSS w Zgierzu z osobami uzależnionymi od alkoholu, (niekiedy również od innych substancji psychoaktywnych
czy hazardu), a także z bliskimi i rodzinami osób uzależnionych.
Mam za sobą wieloletnią współpracę z kilkoma Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa łódzkiego w zakresie prowadzenia Punktów Wsparcia Psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień, wsparcia w kryzysach życiowych, wsparcia psychologicznego w zmaganiu się
z przewlekłą chorobą, rozwijania umiejętności komunikacji w rodzinie.
Aktualnie pracuję w Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego CSK IS UM w Łodzi, a także od kilku lat we własnym Gabinecie Psychologicznym.
Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych (komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze złością).
Najczęściej wybieraną formą psychoterapii są jednak sesje indywidualne.
Bardzo istotną częścią mojej pracy jest prowadzenie terapii małżeństw oraz terapii rodzin. Podejściem, w którym pracuję jest Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu - do poznania której zapraszam...